VERTALING.

Wanneer je diensten of producten aanbiedt in meer dan één taal, of wilt mikken op een grotere, internationale doelgroep kan je website niet achterblijven. Nu zou je alle tekst even door een vertaalprogrammaatje kunnen halen, maar hoe slim pakweg Google Translate ook is, vaak slaat het de bal totaal mis. En dat kan je zaak zich simpelweg niet permitteren.

Wij zorgen voor een vertaler die de finesses van het Engels, Frans of wat voor taal dan ook beheerst, waardoor jij ook in die talen een geloofwaardige site neerzet.